RHAGLEN CYFARFODYDD A DIGWYDDIADAU I DDOD

 

Rhaglen Fisol 2023

Gweler ein gwefan neu'n cyfryngau cymdeithasol am newidiadau posibl i'r rhaglen arfaethedig.

 

Sadwrn 11 Tachwedd

CYNHADLEDD DYDD

Panel o siaradwyr ar newidiadau 18 Ganrif a ddeilliodd o ysbrydoliaeth Griffith Jones: mewnwelediadau newydd.

Yn ogystal ag arddangosfa, bydd lansiad llyfrau newydd a gwerthiant llyfrau.

Neuadd Ddinesig San Pedr, Caerfyrddin.

Rhagor o wybodaeth a ffurflen archebu.

 

 

 

Sadwrn 9 Rhagfyr 12.30 for 1.00pm *

Cinio Nadolig ac Araith y Llywydd : lleoliad i'w cadarnhau

Siaradwr: Y Llywydd Thomas Lloyd, OBE, DL, FSA, Herodr Cymru

Cyswllt: Mary Thorley 07980 372483 carmantiquarians@gmail.com

 

 

Mae esgidiau cerdded a dillad addas yn hanfodol ar gyfer ymweliadau.