RHAGLEN CYFARFODYDD A DIGWYDDIADAU I DDOD

 

CORONAFEIRWS

 

Gobeithwn weithredu ein rhaglen arfaethedig - a ddangosir isod - o Ebrill ymlaen ond mae'n debygol y bydd angen addasiadau i gydymffurfio â rheoliadau Covid.  

 

Rhaglen Fisol 2022

Gweler ein gwefan neu'n cyfryngau cymdeithasol am newidiadau posibl i'r rhaglen arfaethedig.

 

Nos Fawrth 5 Gorffennaf 7.00 pm

Ymweliadau: Capel Coffa Peter Williams, Pentywyn a ‘Goleuni Sir Gâr'

Siaradwyr: Peter Stopp and Eurig Davies

Noson ar y cyd gyda Chymdeithas Hanes Talacharn. Cwrdd ym mhrif faes parcio Pentywyn am 7.00 p.m. SN235081; SA33 4PF.

Arweinydd: Peter Stopp 01994 427310 aandpstopp@gmail.com

 

Sul 21 Awst 2.00 pm

Tro yng Nghaerfyrddin: Women's Heritage Walk: Carmarthen Town

Siaradwr: Mary Thorley

Cwrdd yn 26 Teras Picton SA31 3BX. Os na allwch gerdded mwy na milltir, gellwch gwrdd â'r cerddwyr yn 8 Stryd Morley tua 2.20 p.m.

Arweinydd: Mary Thorley 07980 372483 carmantiquarians@gmail.com

 

Medi 4 diwrnod/3 noson *

Taith Breswyl Arfaethedig : Treftadaeth Hanesyddol Bryste

Taith bws i ymweld ag ardal Bryste; llety yn cynnwys brecwast ac un pryd bwyd yng Ngwesty'r Mercure Bristol North Grange. Cost: £350/£400. Cynhelir y daith os bydd digon o gefnogaeth, ac ymgynghorir ag aelodau i fesur diddordeb.

Arweinydd: Mary Thorley 07980 372483 carmantiquarians@gmail.com

 

Sadwrn 8 Hydref 1.30 pm

Taith gerdded drwy Ddinbych-y-pysgod: William Paxton and the birth of Tenby as a holiday resort

Siaradwr: Peter Stopp

Cwrdd ym maes parcio Gogledd Dinbych-y-pysgod (SA70 8AG) a'r daith i ddechrau am 1.30 p.m.

Arweinydd: Peter Stopp 01994 427310 aandpstopp@gmail.com

 

Sadwrn 12 Tachwedd 9.30 a.m. - 3.30 p.m.

Y Gynhadledd Flynyddol: Art and Artists in Carmarthenshire*

Siaradwyr amrywiol

Theatr Halliwell, Prifysgol y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin SA31 3EP

Arweinyddion: Ann Dorsett ( dorscrox@aol.com 01267 229345), Dylan Rees, Roy Davies, Tom Lloyd

 

Sadwrn 10 Rhagfyr 12.30 ar gyfer 1.00 p.m.

Cinio Nadolig* ac Araith y Llywydd

Siaradwr: Llywydd y Gymdeithas, Thomas Lloyd, OBE, DL, FSA, Herodr Cymru

Lleoliad: i'w drefnu

Cyswllt: Mary Thorley 07980 372483 carmantiquarians@gmail.com

•  Anfonir gwybodaeth bellach a ffurflen archebu atoch.

 

 

Cyfarfod Zoom Mawrth 2021

Cynhaliwyd darlith Mawrth ar y cyd â Chymdeithas Hanes Talacharn a chafwyd cynulleidfa o 111 cartref! Disgrifiodd Heather James rai o longddrylliadau Bae Caerfyrddin, y rhan fwyaf wedi'u chwythu oddi ar eu cwrs gan gorwyntoedd. Pan ofynnwyd i Heather, sy'n gyn-forwraig ei hun, pa mor feddal oedd y tywod yn y bae, adroddodd ei phrofiad brawychus o'i chwch yn taro'r tywod caled wrth gael ei chwythu gan y gwyntoedd cryf!