Sefydlwyd Cymdeithas Hynafiaethau Sir Gaerfyrddin ym 1905 er mwyn hyrwyddo a chyhoeddi ymchwil i hanes ac archaeoleg y sir. Anogwn hefyd gadwraeth cofnodion, hynafiaethau a gwrthrychau o ddiddordeb archaeolegol. Mae'n haelodau yn derbyn The Carmarthenshire Antiquary, ein cyfnodolyn uchel ei barch, ynghyd â chylchlythyr misol ar-lein a rhaglen gynhwysfawr o sgyrsiau, darlithiau, cynhadledd flynyddol thematig ac ymweliadau â mannau hanesyddol drwy'r sir a thu hwnt.

 

Ymunwch â ni!

 

Newyddlen Mai 2022

DARLITH MARY THORLEY
ar Charlotte Price White (1873-1932)
gan Neil Evans ac Annie Williams

I atgoffa Aelodau

os nad ydych wedi cadarnhau y gallwn ddefnyddio'ch ebost i gysylltu â chi am faterion y Gymdeithas, tybed a fedrech ystyried gwneud hynny, drwy ebostio  carmantiquarians@gmail.com

CYMDEITHAS HYNAFIAETHWYR SIR GAERFYRDDIN
CARMARTHENSHIRE ANTIQUARIAN SOCIETY

Edrych am anrheg perffaith i ffrind neu i'ch hunan?

Beth am roi tanysgrifiad blwyddyn i Gymdeithas Hynafiaethwyr Sir Gaerfyrddin?

Yr unig Gymdeithas ar gyfer astudio hanes, archaeoleg a llên gwerin Sir Gâr ac un o brif gymdeithasau hanes lleol Cymru.

£20 yw tanysgrifiad unigolyn am flwyddyn, sy'n cynnwys copi o'r Carmarthenshire Antiquary.

Cliciwch yma i lawrlwytho Ffurflen Tanysgrifiad Anrheg

neu ebostiwch carmantiquarians@gmail.com am fanylion pellach.

 

 

Rhif Elusen - 260705

 

 

 

Digwyddiadau i ddod

Dydd Sul 21 Awst am 2yp

Gweler y poster ar y chwith.

Dydd Sadwrn 17 Medi 1.30yp

Taith i Pontargothi ac Allterferin:

Aelodau i gyfarfod wrth Eglwys y Drindod Sanctaidd, Pontargothi (SA32 7PA) am 1.30 p.m. er mwyn rhannu ceir cyn symud ymlaen i Alltyferin lle cawn weld a chlywed am y gwrthglawdd a'r mwnt penrhyn a Thy Alltyferin cyn dychwelyd i weld Eglwys y Drindod Sanctaidd.

Siaradwyr: Heather James a Tom Lloyd

Arweinydd: Heather James - h.james443@gmail.com

 

Gweler tudalen 'Rhaglen Cyfarfodydd' am fanylion pellach.

 


Llyfr newydd i'w gael o Gymdeithas Hunafiaethau Sir Gar - Pris £3

 

Adroddiad Cyfarfod Cyffredinol Blynnyddol 2019
(Saesneg yn unig)