CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL 17 EBRILL 2021

Oherwydd angladd Dug Caeredin brynhawn Sadwrn, bydd sgwrs Mr Tom Lloyd ar ‘Carmarthenshire in Eighteenth Century Literature’ yn cael ei gohirio tan nos Iau 29 Ebrill am 7.00 p.m. Os ydych wedi gofyn am ddolen Zoom ar gyfer y ddarlith, byddwch yn derbyn dolen Zoom arall gyfer y dyddiad newydd.

Os na archebwyd dolen gennych eisoes, gellid ebostio carmantiquarians@gmail.com er mwyn derbyn y ddolen.

Cynhelir y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol am 2.00 p.m. yn ôl y trefniant, a bydd wedi gorffen erbyn 2.30 p.m. Anfonir y ddolen at bawb sydd wedi gofyn amdani ddydd Iau yr wythnos hon.


I atgoffa Aelodau

os nad ydych wedi cadarnhau y gallwn ddefnyddio'ch ebost i gysylltu â chi am faterion y Gymdeithas, tybed a fedrech ystyried gwneud hynny, drwy ebostio  carmantiquarians@gmail.com

CYMDEITHAS HYNAFIAETHWYR SIR GAERFYRDDIN
CARMARTHENSHIRE ANTIQUARIAN SOCIETY

Edrych am anrheg perffaith i ffrind neu i'ch hunan?

Beth am roi tanysgrifiad blwyddyn i Gymdeithas Hynafiaethwyr Sir Gaerfyrddin?

Yr unig Gymdeithas ar gyfer astudio hanes, archaeoleg a llên gwerin Sir Gâr ac un o brif gymdeithasau hanes lleol Cymru.

£20 yw tanysgrifiad unigolyn am flwyddyn, sy'n cynnwys copi o'r Carmarthenshire Antiquary.

Cliciwch yma i lawrlwytho Ffurflen Tanysgrifiad Anrheg

neu ebostiwch carmantiquarians@gmail.com am fanylion pellach.

 

 

Cylchlythyr Hydref 2020

Sylfaenwyd Cymdeithas Hynafiaethiau Sir Gaerfyrddin ym 1905, ac mae hi'n un o gymdeithasau hynafiaethau sirol mwyaf blaengar Cymru. O'i chychwyn, gwelodd y sefydlwyr yr angen i gofnodi, cyhoeddi a chasglu popeth i hanes, hynafiaethau a hanes natur Sir Gaerfyrddin yn enwedig, a Gorllewin Cymru'n gyffredinol. Mae hi wedi cynnal yr amcan hon trwy gydol ei hanes. Mae hi wedi'i dilyn yn rhannol drwy gyhoeddiadau ysgolheigaidd, drwy'r Transactions (hyd 1939) a'r Carmarthenshire Antiquary (1941 i'r presennol).

Dechreuodd fel 'clwb maes', ac mae ganddi raglen bywiog o Ddiwrnodau Maes hyd heddiw, gyda rhaglen aeafol o ddarlithoedd yn ychwanegol.

 

Ymunwch â ni!

Rhif Elusen - 260705

 

 

 

Llyfr newydd i'w gael o Gymdeithas Hunafiaethau Sir Gar - Pris £3

 

 

 

Adroddiad Cyfarfod Cyffredinol Blynnyddol 2019
(Saesneg yn unig)