Sefydlwyd Cymdeithas Hynafiaethau Sir Gaerfyrddin ym 1905 er mwyn hyrwyddo a chyhoeddi ymchwil i hanes ac archaeoleg y sir. Anogwn hefyd gadwraeth cofnodion, hynafiaethau a gwrthrychau o ddiddordeb archaeolegol. Mae'n haelodau yn derbyn The Carmarthenshire Antiquary, ein cyfnodolyn uchel ei barch, ynghyd â chylchlythyr misol ar-lein a rhaglen gynhwysfawr o sgyrsiau, darlithiau, cynhadledd flynyddol thematig ac ymweliadau â mannau hanesyddol drwy'r sir a thu hwnt.

 

Ymunwch â ni!

I atgoffa Aelodau

os nad ydych wedi cadarnhau y gallwn ddefnyddio'ch ebost i gysylltu â chi am faterion y Gymdeithas, tybed a fedrech ystyried gwneud hynny, drwy ebostio  carmantiquarians@gmail.com

CYMDEITHAS HYNAFIAETHWYR SIR GAERFYRDDIN
CARMARTHENSHIRE ANTIQUARIAN SOCIETY

Edrych am anrheg perffaith i ffrind neu i'ch hunan?

Beth am roi tanysgrifiad blwyddyn i Gymdeithas Hynafiaethwyr Sir Gaerfyrddin?

Yr unig Gymdeithas ar gyfer astudio hanes, archaeoleg a llên gwerin Sir Gâr ac un o brif gymdeithasau hanes lleol Cymru.

£20 yw tanysgrifiad unigolyn am flwyddyn, sy'n cynnwys copi o'r Carmarthenshire Antiquary.

Cliciwch yma i lawrlwytho Ffurflen Tanysgrifiad Anrheg

neu ebostiwch carmantiquarians@gmail.com am fanylion pellach.

 

 

Rhif Elusen - 260705

 

 

 

Digwyddiadau i ddod

Sadwrn, 20 Ionawr 2024, 2.00yp

Y Ddarlith Gymraeg flynyddol: "Gwylltir a gwyrthiau: teithwyr a hynafiaethwyr yn Sir Ga^r (1700-1820)"

Yr Athro Mary-Ann Constantine

Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru.

Yn y Tabernacl, Teras Waterloo,

Caerfyrddin, SA31 1DQ.

Trefnwyd cyfieithu ar y pryd

 

 

Gweler tudalen 'Rhaglen Cyfarfodydd' am fanylion pellach.

 


Llyfr newydd i'w gael o Gymdeithas Hunafiaethau Sir Gar - Pris £3

 

Adroddiad Cyfarfod Cyffredinol Blynnyddol 2019
(Saesneg yn unig)