Sefydlwyd Cymdeithas Hynafiaethau Sir Gaerfyrddin ym 1905 er mwyn hyrwyddo a chyhoeddi ymchwil i hanes ac archaeoleg y sir. Anogwn hefyd gadwraeth cofnodion, hynafiaethau a gwrthrychau o ddiddordeb archaeolegol. Mae'n haelodau yn derbyn The Carmarthenshire Antiquary, ein cyfnodolyn uchel ei barch, ynghyd â chylchlythyr misol ar-lein a rhaglen gynhwysfawr o sgyrsiau, darlithiau, cynhadledd flynyddol thematig ac ymweliadau â mannau hanesyddol drwy'r sir a thu hwnt.

Ymunwch â ni!

 

Newyddlen Mai 2022

DARLITH MARY THORLEY
ar Charlotte Price White (1873-1932)
gan Neil Evans ac Annie Williams

I atgoffa Aelodau …

os nad ydych wedi cadarnhau y gallwn ddefnyddio'ch ebost i gysylltu â chi am faterion y Gymdeithas, tybed a fedrech ystyried gwneud hynny, drwy ebostio  carmantiquarians@gmail.com

CYMDEITHAS HYNAFIAETHWYR SIR GAERFYRDDIN
CARMARTHENSHIRE ANTIQUARIAN SOCIETY

Edrych am anrheg perffaith i ffrind neu i'ch hunan?

Beth am roi tanysgrifiad blwyddyn i Gymdeithas Hynafiaethwyr Sir Gaerfyrddin?

Yr unig Gymdeithas ar gyfer astudio hanes, archaeoleg a llên gwerin Sir Gâr ac un o brif gymdeithasau hanes lleol Cymru.

£20 yw tanysgrifiad unigolyn am flwyddyn, sy'n cynnwys copi o'r Carmarthenshire Antiquary.

Cliciwch yma i lawrlwytho Ffurflen Tanysgrifiad Anrheg

neu ebostiwch carmantiquarians@gmail.com am fanylion pellach.

 

 

Rhif Elusen - 260705

 

 

 

Digwyddiadau i ddod

Nos Fawrth 5 Gorffennaf 7.00 pm

Ymweliadau: Capel Coffa Peter Williams, Pentywyn a ‘Goleuni Sir Gâr'

Siaradwyr: Peter Stopp and Eurig Davies

Noson ar y cyd gyda Chymdeithas Hanes Talacharn. Cwrdd ym mhrif faes parcio Pentywyn am 7.00 p.m. SN235081; SA33 4PF.

Arweinydd: Peter Stopp 01994 427310 aandpstopp@gmail.com

 

Gweler tudalen 'Rhaglen Cyfarfodydd' am fanylion pellach.

 


Llyfr newydd i'w gael o Gymdeithas Hunafiaethau Sir Gar - Pris £3

 

Adroddiad Cyfarfod Cyffredinol Blynnyddol 2019
(Saesneg yn unig)