All links open in a new window

 

 

 

 

Brecknock Society and Museum Friends | Cymdeithas Brycheiniog a Chyfeillion yr Amgueddfa

British Library

Cambrian Archaeological Association | Cymdeithas Hynafiaethau Cymru

Carmarthenshire pages of GENUKI geneology

Ceredigion Historical Society

Council for British Archaeology Wales

Dyfed Archaeological Trust - the county's professional archaeological body.

Dyfed Family History Society

Kidwelly Local History Society | Cymdeithas Hanes Cydweli

Legacies of British Slave-ownership

List of Historic Place Names of Wales | Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru

Llanelli Community Heritage | Treftdaeth Cymuned Llanelli

Merioneth Historical and Record Society | Cymdeithas Hanes a Chofnodion Sir Feirionnydd

Monastic Wales

National Archives

National Botanical Garden of Wales | Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

National Library of Wales | Llyfrgell Genedlaethol Cymru

National Library - Welsh Newspapaers Online | Llyrgell Genedlaethol - Papurau Newydd Cymru Arlein

National Museum Cardiff | Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Pembrokeshire Historical Society

People's Collection | Casgliad y Werin Cymru

Powysland Club | Clwb Powysland

SIGILLVM

Stained Glass in Wales

St Peter's Parish Church, Carmarthen

Swansea Branch of the Historical Association

Welsh Dictionary (Standard Historical) | Geiriadur Cymraeg (Hanesyddol Safonol)

Welsh Place-Name Society | Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru

Welsh Tithe Maps - Places of Wales | Mapiau Degwm Cymru - Lleoedd Cymru

Women's Archive Wales | Archif Menywod Cymru