CORONAFEIRWS

I eich hysbysu, oherwydd pandemig Coronafeirws-Covid 19; o heddiw 14.3.20 ma holl weithgareddau Cymdeithas Hynafiaethau Sir Gar yn cael eu ohirio tan rhybudd pellach.


Sylfaenwyd Cymdeithas Hynafiaethiau Sir Gaerfyrddin ym 1905, ac mae hi'n un o gymdeithasau hynafiaethau sirol mwyaf blaengar Cymru. O'i chychwyn, gwelodd y sefydlwyr yr angen i gofnodi, cyhoeddi a chasglu popeth i hanes, hynafiaethau a hanes natur Sir Gaerfyrddin yn enwedig, a Gorllewin Cymru'n gyffredinol. Mae hi wedi cynnal yr amcan hon trwy gydol ei hanes. Mae hi wedi'i dilyn yn rhannol drwy gyhoeddiadau ysgolheigaidd, drwy'r Transactions (hyd 1939) a'r Carmarthenshire Antiquary (1941 i'r presennol).

Dechreuodd fel 'clwb maes', ac mae ganddi raglen bywiog o Ddiwrnodau Maes hyd heddiw, gyda rhaglen aeafol o ddarlithoedd yn ychwanegol.

 

Ymunwch â ni!

Rhif Elusen - 260705

 

 

 

DIGWYDDIADAU I DDOD

 

 

 

 

 

Llyfr newydd i'w gael o Gymdeithas Hunafiaethau Sir Gar - Pris £3

 

 

 

Adroddiad Cyfarfod Cyffredinol Blynnyddol 2019
(Saesneg yn unig)